For participants

This information is dedicated for the participants and is therefore written in Norwegian.

ParkVest-undersøkelsen er en stor anlagt vitenskapelig studie av Parkinsons sykdom. Hensikten med undersøkelsen er å finne ny og viktig kunnskap om sykdommen. Denne kunnskap vil bedre den generelle forståelsen av hva Parkinsons sykdom er og hvordan den utvikler seg over tid. Det er også vårt håp at funn fra undersøkelsen skal bidra til en bedre behandling og livskvalitet for pasienter med sykdommen og deres pårørende.

Den 1. november 2004 ble de første deltakerne inkludert i undersøkelsen. I løpet av 2 år var det 212 pasienter og 209 kontrollpersoner som samtykket i deltakelse. I tillegg har de fleste deltakerne involvert en pårørende. Deltakerne kommer fra Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Aust Agder. Undersøkelsen ønsker å studere i detalj hvordan sykdommen utvikler seg over tid og både pasienter og kontrollpersoner blir undersøkt ved oppstart og senere hvert andre år. I tillegg vil pasientene komme minst hver 6. måned til kontroll av sykdommen. Studiebesøkene omfatter legeundersøkelse, intervju og undersøkelse av sykepleier, utfylling av spørreskjemaer og for de fleste MR-undersøkelse og studier av blodprøver og spinalvæskeundersøkelser.

Vi håper at pasientene som deltar i ParkVest-undersøkelsen opplever at de blir godt ivaretatt gjennom studien. Samtidig er vi klar over at både pasienter og kontrollpersonene som deltar i undersøkelsen gjør en stor innsats som er helt avgjørende for at vi skal kunne finne ny og viktig kunnskap om Parkinsons sykdom. Det er allikevel svært viktig at alle som deltar ser verdien i at undersøkelsen blir så bra som mulig og vil være med oss gjennom alle disse årene. I Nyhetsbrevene til pasienter og kontrollpersoner som blir sendt ut og som dere finner nederst på denne siden, vil det bli gitt informasjon om hvordan studien utvikler seg og om hvilke funn som blir gjort.

Takk for at dere deltar!

Guido Alves                                                                Ole-Bjørn Tysnes
Leder NKB/professor ph.d.                                    Avdelingssjef/professor dr.med.

Nyhetsbrev nummer 2, 2019
Nyhetsbrev nummer 1, 2019
Nyhetsbrev nummer 2, 2018
Nyhetsbrev nummer 1, 2018
Nyhetsbrev nummer 2, 2017
Nyhetsbrev nummer 1, 2017
Nyhetsbrev nummer 2, 2016
Nyhetsbrev nummer 1, 2016
Nyhetsbrev nummer 2, 2015
Nyhetsbrev nummer, 1 2015
Nyhetsbrev nummer 2, 2014
Nyhetsbrev nummer 1, 2014
Nyhetsbrev nummer 1, 2013
Nyhetsbrev nummer 2, 2012
Nyhetsbrev nummer 1, 2012

Nyhetsbrev nummer 2, 2011
Nyhetsbrev nummer 1, 2011
Nyhetsbrev nummer 2, 2010
Nyhetsbrev nummer 1, 2010
Nyhetsbrev nummer 2, 2009
Nyhetsbrev nummer 1, 2009
Nyhetsbrev nummer 2, 2008
Nyhetsbrev nummer 1, 2008

Det er stengt for kommentarer.