About us

 Principal investigators for the ParkWest study

 

Guido Alves

Guido Alves
Professor, ph.d.
The Norwegian Centre for Movement Disorders
Stavanger University Hospital

Ole-Bjørn Tysnes

Ole-Bjørn Tysnes
Professor, dr. med.
Department of Neurology
Haukeland University Hospital

Study Group

Guido Alves, Siri Bruun, Hilde Alvseike Dahle, Turi Dalaker, Marit Ellefseth, Elin Bjelland Forsaa, Michaela D. Gjerstad, Karen Herlofson, Ineke HogenEsch, Liv Kari Håland, Jane Kastet, Marianne Kjærandsen, Jan Petter Larsen, Anita Laugaland, Ingrid Leiknes, Bernd Müeller, Kenn Freddy Pedersen, Kristina Rasmussen, Marit Arnevik Renså, Karen Simonsen, Geir Olve Skeie, Wenche Telstad, Ole-Bjørn Tysnes

Map, etc.

ParkWest map

ParkWest map

Førde Hospital
Bergen University Hospital
Haugesund Hospital
Stavanger University Hospital
Sørlandet Hospital, Arendal

Det er stengt for kommentarer.